دکتر مجازی - زندگی بهتر

بهتر زندگی کنیم: ۱۳ راه برای مراقبت روزانه از خود

ساعت ۷:۳۰ صبح و هشدار موبایل شما داد و فریاد می‌کند. با چشم‌های لوچ خودتان را به گوشی می‌رسانید تا ساکت‌اش کنید. بی‌درنگ به رخت خواب خود باز می‌گردید بار دیگر چشمان خود را باز می‌کنید و متوجه می‌شوید هشدار موبایل…