دکتر مجازی - سروتونین

دربارۀ مغز دوم خود بیشتر بدانید!‏

مغز ما، وظیفۀ اصلی تفکر، حس و ادراک و در یک کلام، زندگی‌ کردن را برعهده دارد. این ساختار پیچیده از میلیاردها سلول عصبی و پشتیبان ساخته‌شده و به عنوان هستۀ سیستم عصبی مرکزی فعالیت می‌کند و به‌ دلیل نقش…