دکتر مجازی - سلول های بنیادی

پرورش قلب از سلول‌های بنيادی

وقتي ارگاني در بدن از بين رفته است،پيوند عضو از راه هاي ارزشمند براي حفظ زندگي انسان هاست.اما كمبود ارگان ها، ليست هاي انتظار و نيز داروهاي قوي كه نيازمند است بدن گيرندگان عضو را براي قبول عضو جديد آماده…