دکتر مجازی - عصب مدین

سندرم تونل کارپال (بخش دوم)

عوامل خطرزا تعدادی از عوامل با سندرم تونل کارپال در ارتباط هستند. اگرچه آن‌ها خود موجب بیماری نمی‌شوند، اما ممکن‌است احتمال ایجاد آسیب عصب‌ مدین‌استا را افزایش‌دهند. عوامل آناتومیک: شکستگی یا جابجا‍ شدن مچ که فضای درون تونل کارپال را تغییرمی‌دهد…

سندرم تونل کارپال (بخش اول)

تعریف سندرم تونل کارپال یک بیماری دست‌وبازو است که موجب بی‌حسی، خارش و علایم‌دیگر می‌شود. علت این بیماری تنگ‌شدگی یک عصب درمچ است. تعدادی از عواملی که منجر به سندرم تونل کارپال می‌شوند شامل آناتومی مچ فرد، برخی مشکلات اساسی…