دکتر مجازی - عفونت HPV

عفونت HPV

عفونت HPV عفونتی ویروسی است که اغلب ضایعات زگیل مانند پوستی یا موکوسی ایجاد می‌کند. بیش از 100 نوع پاپیلوما ویروس(HPV)انسانی وجود دارد.