دکتر مجازی - فاطمه درستی

آبمیوه‌ گیری سالم تر از خوردن خود میوه ها یا سبزیجات است؟

برخی از طرفداران آبمیوه می‌گویند که آبمیوه گیری برای شما بهتر از خوردن تمام میوه‌ها و سبزیجات است زیرا بدن شما می‌تواند مواد مغذی را بهتر جذب کند و سیستم گوارش شما را از کار بر روی فیبر استراحت می‌دهد.