دکتر مجازی - مار

فوبیاها (ترس‌های خاص) و نحوه‌ی مقابله با آن‌ها

فوبیا چیست؟ فوبیا به پاسخ های ترسی شدید یا آزاردهنده گفته می‌شود. افراد دچار فوبیا در مواجهه با منبع ترسشان دست و پای خود را گم کرده و تحت فشار قرار می‌گیرند. این ترس می‌تواند مشمول موقعیت ها، مکان ها…