دکتر مجازی - مشکلات پوستی

با ‘روزاسه’ آشنا شوید

روازسه نوعی بیماری مزمن پوستی است که بیش‌از ۱۶میلیون نفر از جمعیت آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علت دقیق این بیماری هنوز ناشناخته است و درمانی قطعی برای آن وجود ندارد.