دکتر مجازی - نقص دیواره بین بطنی

نقص دیواره بین بطنی چیست و چگونه درمان می‌شود؟

نگاه کلی نقص دیواره بین بطنی (VSD)، سوراخی در قلب، یک نقص قلبی شایع هنگام تولد (مادرزادی) است. این سوراخ یا نقص در دیواره یا سپتوم بین بطن‌ها (دو حفره پایینی قلب) ایجاد می‌شود؛ و دو بطن را به‌هم مرتبط…