دکتر مجازی - کیتین

تولید پلاستیک از پوستۀ میگو

هر ساله در ایالات متحده ۳۴ میلیون تن پلاستیک زباله می‌شود و دور ریخته می‌شود که از این مقدار تنها ۷ درصد آن بازیافت می‌شود.(منبع: Wyss Institute) در حال حاضر در اقیانوس اطلس، جزیره‌ی آشغال وجود دارد. در اقیانوس آرام…