دکتر مجازی - Maria Juliana Leone

بهترین زمان روز برای تصمیم گرفتن چه موقعی است؟

آیا شما هنگام صبح تصمیمات بهتری می‌گیرید یا عصر؟ این بستگی دارد به اینکه آیا شما می خواهید تصمیمات سریعی بگیرید یا دقیق؟ محققین بر روی ۱۸۴ نفر از اعضا “سرور های رایگان شطرنج” (FICS) تحقیقاتی انجام دادند برای اینکه…