نوزاد چپ دست

ارتباط بین چپ‌دست بودن و وزن پایین نوزاد حین تولد

گروهی از محققان فنلاند، ژاپن و هلند ارتباط مستقیمی بین چپ دست بودن و پایین بودن وزن نوزاد حین تولد یافته‌اند. در مقاله منتشرشده در Proceedings of the National Academy of Sciences، تیم تحقیقاتی یافته‌های خود را در این زمینه، براساس داده‌های جمع‌آوری شده از دو گروه نوزادان تازه متولد شده بیان کرده‌اند.

مطالعات قبلی ارتباطی بین چپ دستی و کم بودن وزن حین تولد را پیشنهاد داده بودند. همچنین مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته بود که چپ دستی یا راست‌دستی قبل تولد ایجاد می‌شود، بر اساس آنچه در سونوگرافی دیده می‌شود جنین در ده هفتگی برای یکی از انگشتان شست خود برتری بیشتری قائل است. در این تحقیق محققان بیشتر بر روی چپ دستی و ارتباط آن با وزن تاکید داشتند. بالاخره آنها از ژاپن و هلند داده‌هایی جمع‌آوری کردند براساس مطالعات قبلی مشاهده شده بود که چپ‌دستی در دوقلوها رایج بوده و حتی در سه‌قلوها رایج‎تر است بنابراین محققان این تحقیق بیشتر بر روی سه‌قلوها متمرکز شدند. بعد از انتخاب سه‌قلوهای متولد شده در 33 هفته محققان حدود 947 سه‌قلو از هلند و 1305 نوزاد سه‌قلو در ژاپن را تحت بررسی قرار داده و باهم مقایسه کردند.


مقاله مرتبط: راست دست یا چپ دست؛ چرا؟


محققین دریافتند که وزن متوسط بین چپ‌دست‌ها و راست‌دست‌ها با همدیگر تفاوت داشت به گونه‌ای که در هلند وزن متوسط چپ‌دست‌ها 1.79 کیلوگرم و راست دست‌ها 1.903 کیلوگرم بود. نتایج برای نوزادان ژاپنی مشابه بود: 1.599 کیلوگرم برای چپ‌دست‌ها و 1.727 کیلوگرم برای راست‌دست‌ها بود. همچنین آنها اضافه کردند که سن مادر یا ترتیب تولد نوزاد تاثیر آنچنانی بر نتایج تحقیق نداشت. به علاوه آنها دریافتند که نوزادان چپ‌دست در شروع فعالیت‌های حرکتی خود نظیر نشستن، خزیدن و ایستادن آهسته‌تر بودند.

محققان تاکید کردند که چپ دست بودن تنها دلیل وزن کم نمی‌باشد. آنها بیان کردند وراثت نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند به طور مثال اکثر افراد چپ‌دست فرزندان چپ دستی دارند. البته همچنان ابهاماتی نیز بعد از این مطالعه بزرگ وجود دارد برای مثال دلیل اینکه چرا حدود ده‌درصد جامعه چپ‌دست متولد می‌شوند مشخص نشده است.