انتشار این مقاله


استفاده از کنایه و طعنه می‌تواند این مهارت ذهنی مهم را تقویت کند!

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد توانایی استفاده از کنایه و طعنه (Sarcasm) نیازمند و تقویت‌کننده تفکر خلاقانه است! علی‌رغم این ذهنیت مرسوم که استفاده از کنایه در محاورات یکی از ضعیف‌ترین انواع بذله و لطافت طبع، و نشان خود‌بزرگ‌بینی و غرور است، توانایی استفاده از کنایه نیازمند قدرت ذهنی فراوانی است. پروفسور Francesca Gino، یکی از پژوهش‌گران ارشد […]

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد توانایی استفاده از کنایه و طعنه (Sarcasm) نیازمند و تقویت‌کننده تفکر خلاقانه است!

علی‌رغم این ذهنیت مرسوم که استفاده از کنایه در محاورات یکی از ضعیف‌ترین انواع بذله و لطافت طبع، و نشان خود‌بزرگ‌بینی و غرور است، توانایی استفاده از کنایه نیازمند قدرت ذهنی فراوانی است.

پروفسور Francesca Gino، یکی از پژوهش‌گران ارشد این تحقیق، می‌گوید: «برای ایجاد درست و فهمیدن درست کنایه، هم ابراز‌کننده و هم دریافت‌کننده، باید بر تضاد بین معنی ظاهری و باطنی سخن کنایه‌آمیز (در اصطلاح، فاصله روانی) غلبه کنند. این فرآیندی است که هم نیازمند و هم تقویت‌کننده تفکر انتزاعی و مفهومی (Abstraction) می‌باشد که آن نیز موجب تقویت خلاقیت می‌شود.»

و اکنون پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که Sarcasm می‌تواند در واقع موجب ایجاد خلاقیت شود، تا اینکه یکی از نتایج فرعی آن باشد.

پروفسور Gino می‌گوید: «ما نه تنها اثر مثبت ابراز Sarcasm را در تقویت قوه خلاقیت و اثر منفی آن در روابط بین افراد شرح دادیم، بلکه ،برای اولین بار، اثر مثبت شناختی آن را در دریافت‌کننده طعنه نیز نشان دادیم. به این معنی که برای کاهش اثرات منفی آن در روابط بین‌ افراد، بهتر است در زمان مکالمه با افرادی از جملات طعنه‌آمیز استفاده کنیم، که با آن‌ها روابط دوستانه و اعتماد متقابل داریم.»

شرکت‌کنندگان در آزمایش در ۳ موقعیت متفاوت قرار داده شدند و در مکالماتی شبیه‌سازی‌ شده، شرکت داده شدند: بی‌طرفانه، طعنه‌آمیز و دوستانه

پروفسور Adam Galinsky، یکی از تحلیل‌گران این آزمایش، می‌گوید: «شرکت‌کنندگان در گروه کنایه‌دار، نهایتاً در آزمون‌های مربوط به خلاقیت، بهتر از گروه دوستانه و گروه کنترل عمل کردند. این نشان می‌دهد کنایه می‌تواند قوه تخیل را در همه آدم‌ها کاتالیز کند. البته مطلبی جانبی، با اینکه هدف اصلی آزمایش نبود، اینکه این احتمال وجود دارد که افرادی که به طور ذاتی خلاق‌تر هستند، در مکالماتشان بیشتر از دیگران از کنایه استفاده می‌کنند. که آن را به جای یک عامل به یک نتیجه در آزمایش تبدیل می‌کند.»

در بین افرادی که رابطه صمیمانه‌ای دارند و با هم راحت هستند، استفاده از Sarcasm، اثر تخریب‌کننده رابطه به نظر نمی‌آید.

پروفسور Galinsky می‌گوید:‌ «با اینکه نتایج تحقیقات گذشته نشان از مخرب بودن استفاده از کنایه در روابط بین افراد دارد -به دلیل تحقیر‌آمیز به نظر آمدن آن- بررسی ما نشان داد استفاده از کنایه و طعنه در بین افرادی که اعتماد متقابل دارند، بر خلاف افرادی که نسبت به هم بد‌گمان هستند، نه تنها دلیل بر تحقیر نیست، بلکه نشان‌دهنده صمیمیت هم است.»

 

سپهر شاکری


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *