انتشار این مقاله


ارتباط کمیت سلول‌های ایمنی با خطر سرطان پستان

نویسنده اصلی این پژوهش، Amy Degnim، جراح پستان در کلینیک مایو می‌گوید: “این اولین مطالعه برای تعیین کمیت تعداد انواع مختلف سلول‌های ایمنی بدن در بافت پستان است و اینکه آیا آن‌ها با خطر سرطان پستان در اینده ارتباط دارند یا نه. در یافته‌های ما شواهدی وجود دارد که سیستم ایمنی بدن ممکن است نقش […]

نویسنده اصلی این پژوهش، Amy Degnim، جراح پستان در کلینیک مایو می‌گوید:

“این اولین مطالعه برای تعیین کمیت تعداد انواع مختلف سلول‌های ایمنی بدن در بافت پستان است و اینکه آیا آن‌ها با خطر سرطان پستان در اینده ارتباط دارند یا نه. در یافته‌های ما شواهدی وجود دارد که سیستم ایمنی بدن ممکن است نقش مهمی در ترویج و یا مهار سرطان پستان در مراحل اولیه داشته‌باشد.”

علاوه بر این، دکتر Degnim می گوید این یافته باعث می‌شود محققان امید بیشتری به روش‌های پیشگیری از سرطان پستان، مانند واکسن‌ها، پیدا کنند.

دکتر Degnim و همکاران او تفاوت کمی در انواع سلول‌های ایمنی بین بافت پستان از اهدا کنندگان سالم و بافت پستان از اهدا کنندگان با بیماری خوش خیم پستان، توده‌های غیر سرطانی یا ضخیم شدن بافت پستان مشاهده کردند.

محققان دریافتند که، بافت پستان با بیماری‌های خوش خیم ، در مقایسه با بافت سالم پستان، تعداد بیشتری از انواع مختلفی از سلول‌های ایمنی، به خصوص سلول‌های دندریتیک و ماکروفاژها را دارد که برای ایجاد یک پاسخ ایمنی با هم همکاری می‌کنند.

دکتر Degnim می‌گوید زنان بعد از توسعه سرطان پستان مقدار پایین‌تری سلول ایمنی تولید کننده آنتی بادی را که به عنوان سلول‌های B شناخته‌شده‌اند، در بافت پستان خود دارد، این رویداد از این فرضیه که سیستم ایمنی بدن ممکن است نقش مهمی در توسعه سرطان پستان در مراحل اولیه بازی کند، پشتیبانی می‌کند.

فاطمه مجاب


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *