انتشار این مقاله


زنان درون گرا و مردان برون گرا

در بیماری‌‌های روانی، زنان درون‌گرا و مردان برون‌گرا هستند. یک مطالعه جدید بیان می‌کند، زنان بیشتر مبتلا به اضطراب و اختلالات خلقی می‌شوند مانند افسردگی، در حالی‌که سلامت روانی مردان مسئله‌ای است که مربوط به شخصیت غیر اجتماعی و اختلالات بدرفتاری می‌باشد. مطالعات نشان داده است، به همین دلیل زنان بیشتر احساسات خود را نهان […]

در بیماری‌‌های روانی، زنان درون‌گرا و مردان برون‌گرا هستند.

یک مطالعه جدید بیان می‌کند، زنان بیشتر مبتلا به اضطراب و اختلالات خلقی می‌شوند مانند افسردگی، در حالی‌که سلامت روانی مردان مسئله‌ای است که مربوط به شخصیت غیر اجتماعی و اختلالات بدرفتاری می‌باشد.

مطالعات نشان داده است، به همین دلیل زنان بیشتر احساسات خود را نهان ‌می‌کنند، که باعث احساس تنهایی و افسردگی می‌شود. درحالی‌که مردان آن را بروز می‌دهند، که باعث پرخاشگری و بدون فکر عمل کردن آن‌ها می‌شود.

زنان و مردان

محققین پاسخ‌های داده شده به سوالات مصاحبه توسط ۴۳،۰۹۳ آمریکایی بالغ در موسسات بین‌الملی حفاظت از سلامت سال ۲۰۰۱ را بررسی کردند. شرکت‌کنندگان نمایندگانی از انواع سن، قومیت، جنسیت از آمریکایی بودند.

در مورد افسردگی ۲۲.۹% از زنان بیان کردند در طول زندگی خود این حالت را داشته‌اند؛ و ۱۳.۱% مردان. مطالعه نشان داد ۷.۲% زنان دچار ترس و وحشت و ۵.۸% آن‌ها دچار اضطراب می‌شوند، در حالی‌که به ترتیب، تنها ۳.۷ و ۳.۱ % از مردان این حالت را دارند.

در مردان، میان این اختلالات شایع‌ترین نوع، وابستگی به الکل و شخصیت غیراجتماعی بود. یافته‌ها نشان داد ۱۷.۴% مردان وابسته به الکل و ۵.۵% آن‌ها شخصیت غیراجتماعی دارند؛ در حالی‌که به‌ترتیب ۸% و ۱.۹% از زنان این حالت را دارند.

وضیعتی که رواج تفاوت بزرگ جنسیتی را نشان داد” ترس خاص” بود، حالتی که فرد ترس بی دلیل به یک چیز خاص یا یک موقعیت دارد. در میان زنان، ۱۲.۴% بیان کردند که این حالت را داشته‌اند، در حالیکه میان مردان ۶.۲% بود.

جنسیت متفاوت درمان متفاوت نیاز دارد

یافته‌ها نشان‌گر این است که تلاش‌های پیشگیری و درمان باید بر اساس جنسیت باشند.
مطالعه می‌گوید:

در زنان، درمان باید بر توانایی‌های فکری و اندیشه تمرکز شود تا از تبدیل تفکر زیاد به افسردگی یا اضطراب شدید بالینی جلوگیری شود.
در مردان، درمان برای رفتار بدون فکر قبلی عمل کردن باید بر روی فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده‌ی مفید و رفتار شکل‌دهی گرایش‌های تهاجمی و پرخاشگو به غیرمخرب تمرکز کنند.

مطالعه محدود به بررسی اختلالات شایع بوده است نه موارد کمیاب مانند اسکیزوفرنیا.

نتیجه

زنان به نهان کردن احساسات خود تمایل دارند، و مردان به بروز دادن آن؛ تفاوت‌های جنسیتی در بیماری‌های روانی شرکت دارد.

کوثر بکتاش


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید