انتشار این مقاله


نقش جدید کلسترول در مغز کشف شد: تنظیم پروتئین‌ها

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که کلسترول موجود در غشای سلول‌ها می‌تواند در عملکرد یکی از پروتئین‌های مهم غشای مغز مداخله کند. کلسترول همچنین می‌تواند فعالیت گیرنده آدنوزین با با فعال و غیرفعال کردن جایگاه‌های فعال آن تنظیم کند. این تحقیق می‌تواند راه‌های جدیدی برای درمان بیماری‌هایی مانند آلزایمر فراهم آورد. گیرنده آنوزین به خانواده GPCR، […]

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که کلسترول موجود در غشای سلول‌ها می‌تواند در عملکرد یکی از پروتئین‌های مهم غشای مغز مداخله کند. کلسترول همچنین می‌تواند فعالیت گیرنده آدنوزین با با فعال و غیرفعال کردن جایگاه‌های فعال آن تنظیم کند. این تحقیق می‌تواند راه‌های جدیدی برای درمان بیماری‌هایی مانند آلزایمر فراهم آورد.

گیرنده آنوزین به خانواده GPCR، که گروه بزرگی از پروتئین‌هایی هستند که در غشای سلول‌ها وجود دارند و عامل انتقال سیگنال‌ها و ارتباطات بین سلول‌ها هستند. این پروتئین‌ها در بسیاری از فعالیت‌های فیزیکی دخالت دارند.

کلسترول  یکی از اجزای غشاهای نورونیست. در بیماری‌هایی مانند آلزایمر که در آن GPCRها مانند گیرنده آنوزین نقش کلیدی بازی می‌کنند، میزان کلسترول غشا تغییر پیدا می‌کند. تا کنون تصور می‌شد که کلسترول می‌تواند فعالیت این پروتئین‌ها را از دو طریق تنظیم کند: یا با تغییر ویژگی‌های فیزیکی غشا، یا با چسبیدن به سطح پروتئین‌ها. در هر دو روش تصور می‌شد که کلسترول تنها می‌تواند نقش فیزیکیش را از بیرون پروتئنی ایفا کند.

محققین با استفاده از شبیه‌سازی‌های مولکولی توانسته‌اند بفهمند که کلسترول می‌تواند غشای نورون را ترک کند و به گیرنده آدنوزین وارد شود. با کمک این اطلاعات، محققین توانسته‌اند فرآیندی ارائه کنند که کلسترول بتواند از درون فعالیت این پروتئین را تنظیم کند.

سطح کلسترول غشای سلول می‌تواند اثر مستقیمی بر پروتئین‌های کلیدی سیستم عصبی مرکزی داشته باشد. سطح بالای کلسترول در بیماران آلزایمری می‌تواند گیرنده‌های آدنوزینی را بلوکه کند که منجر به بروز نشانه‌های بیماری می‌شود. هرچند برای اثبات این پروسه تحقیقات دیگری لازم است و برای این کار لازم است به بررسی ویژگی‌های ساختاری و رفتاری کلسترول پرداخته‌ شود.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید