انتشار این مقاله


اختلالات مسیر سنتز هورمون‌های تیروئید

کم‌کاری تیروئید و تیروئیدیت هاشیموتو مستقیماٌ نتیجۀ انسداد یا اختلال در یکی از سطوح مسیر سنتز هورمون تیروئید هستند. غدۀ تیروئید آنزیم تیروئید پراکسیداز مهار شده و در نتیجۀ آن، غدۀ تیروئید قادر به تولید هورمون‌های تیروئیدی نخواهد بود. آنزیم‌های پروتئولیتیک سرکوب می‌شوند، در نتیجه غدۀ تیروئید قادر به ترشح هورمون نخواهد بود. گردش خون پروتئین‌های انتقال‌دهندۀ […]

کم‌کاری تیروئید و تیروئیدیت هاشیموتو مستقیماٌ نتیجۀ انسداد یا اختلال در یکی از سطوح مسیر سنتز هورمون تیروئید هستند.

غدۀ تیروئید

  • آنزیم تیروئید پراکسیداز مهار شده و در نتیجۀ آن، غدۀ تیروئید قادر به تولید هورمون‌های تیروئیدی نخواهد بود.
  • آنزیم‌های پروتئولیتیک سرکوب می‌شوند، در نتیجه غدۀ تیروئید قادر به ترشح هورمون نخواهد بود.

گردش خون

  • پروتئین‌های انتقال‌دهندۀ تیروئید موجود در گردش خون دچار اختلال می‌شوند؛ در نتیجه انتقال هورمون‌های تیروئید به سلول‌ها با مشکل مواجه می‌شود.

گیرنده‌های سلولی

  • گیرنده‌های سلولی هورمون ساخته‌شده در تیروئید مسدود می‌شوند، در نتیجه امکان اتصال و اثر هورمون بر سلول از بین می‌رود.

کبد

  • آنزیم دیدیناز (Diodenase) مهار شده و کبد توانایی تبدیل T4 غیرفعال به T3 فعال را از دست می‌دهد. در نتیجه فرد به کم‌بود T3 دچار می‌شود.

متابولیسم

  • با اختلال متابولیسم، میتوکندری قادر به متابولیزه کردن هورمون مترشحه از تیروئید و تولید انرژی نخواهد بود.

محمد‌سالار حسینی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید