انتشار این مقاله


حیات وحش؛ تعیین زمان مناسب برای تداوم نسل

محققان موفق به کشف پاره‌ای از رموز ساعت اتمی تولید مثل در حیات‌وحش شده‌اند. نتایج مطالعۀ جدیدی که اخیراً در ژورنال Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده؛ حاکی از ارتباط میان زمان جفت‌گیری و هورمون ملاتونین۱ – که طی شبهای بلند زمستانی در غدۀ پینه‌آل۲ مغز ساخته می‌شود – می‌باشد. پروفسور دیوید بیتس۳، نویسندۀ […]

محققان موفق به کشف پاره‌ای از رموز ساعت اتمی تولید مثل در حیات‌وحش شده‌اند.

نتایج مطالعۀ جدیدی که اخیراً در ژورنال Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده؛ حاکی از ارتباط میان زمان جفت‌گیری و هورمون ملاتونین۱ – که طی شبهای بلند زمستانی در غدۀ پینه‌آل۲ مغز ساخته می‌شود – می‌باشد.

دانشمندان موفق به کشف ارتباط موجود بین تغییر فصول و فعالیت‌ای تولید مثلی شده‌اند.

پروفسور دیوید بیتس۳، نویسندۀ مقاله، از دانشگاه ناتینگهام۴ در این باره توضیح می‌دهد:

تغییرات سالانه‌ای که در سطح هورمون‌های جنسی غدۀ هیپوفیز۵ روی می‌دهد، زمان تولید مثل پستان‌داران و نیز تغییراتی نظیر رویش مو و شاخ را کنترل می‌کند. طول روز در بسیاری از حیوانات مهره‌دار از طریق فعالیت پینه‌آل – ترشح ملاتونین – درک می‌شود. ولی با این حال، تا کنون مشخص نشده بود که ملاتونین ترشح‌شده در شب چگونه می‌تواند بر نواحی کنترل‌کنندۀ هورمون‌های جنسی هیپوفیز اثر بگذارد.

پژوهشگران با انجام مطالعه بر روی گروهی از گوسفندان دریافتند که ملاتونین سرعت تولید دو نوع مختلف از یک پروتئین را – تحت عنوان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی۶ یا VEGF – کنترل می‌کند. این پدیده در ناحیۀ مجزایی از هیپوفیز و به دور از منطقۀ تولید هورمون‌های جنسی روی می‌دهد. در فصل زمستان، تولید انواعی از فاکتور مذکور موجب مهار رشد عروق خونی در این حیوانات می‌شود. در فصل تابستان نیز، ترشح نوع دیگری از این فاکتور رشد باعث رگ‌های خونی بین دو ناحیه از هیپوفیز می‌شود. این قضیه باعث می‌شود که VEGF به عنوان یک پیام‌بر عمل کرده و سطح هورمون‌های جنسی – مسئول بلوغ سلول‌های جنسی و باروری – را تنظیم نماید. بنابراین VEGF همان حلقۀ مفقودی است که شب‌های طولانی زمستان را به هورمون‌های جنسی وصل می‌کند.

دکتر دومینگو تورتونیز۷ از دانشگاه بریستول۸ اضافه می‌کند:

ما دریافتیم که تولید وابسته‌به‌ملاتونینِ انوع مختلف VEGF، دارای دو اثر مکمل می‌باشد. نخست، این پدیده موجب تغییر وضعیت عروق مرتبط‌کنندۀ هیپوفیز به مغز می‌شود؛ و دوم، VEGF به عنوان یک سیگنال پیام‌بر روی سلول‌های تولیدکنندۀ هورمون‌های جنسی هیپوفیز – که باروری فصلی را کنترل می‌کند – اثر می‌کند.

مطالعات انجام‌شده بر روی حلقۀ اتصالی گمشدۀ قسمت‌های مختلف از هیپوفیز بیش از سه دهه است که در جریان‌اند؛ چرا که آگاهی از این قبیل اطلاعات می‌تواند، برای مثال، در زمینۀ کنترل زمان جفت‌گیری در پاسخ به وضعیت آب‌و‌هوایی به دام‌داران کمک کند.


پی‌نوشت

۱. Melatonin
۲. Pineal Gland
۳. David Bates
۴. University of Nottingham
۵. Pituitary Gland
۶. Vascular Endothelial Growth Factor
۷. Domingo Tortonese
۸. University of Bristol


میلاد شیرولیلو


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید