انتشار این مقاله


دنیای شگرف سلول در تسخیر رایانه‌ها

رایانه‌ها هر چند نمی‌بینند، ولی می‌توانند دنیای مدل‌سازی سلولی را به تحول بکشانند. پژوهشگران انستیتو علوم سلولی آلن۱ موفق به پیاده‌سازی نوعی گذرگاه اطلاعاتی۲ تحت عنوان Allen Cell Explorer شده‌اند که قادر است مدل‌های سه‌بعدی بسیار دقیقی از سلول‌های زنده ارائه کند. اکثر مدل‌هایی که در کتاب‌های مرجع از سلول‌ها می‌بینیم، زاییدۀ ذوق بشر و حاصل مشاهدۀ […]

رایانه‌ها هر چند نمی‌بینند، ولی می‌توانند دنیای مدل‌سازی سلولی را به تحول بکشانند.

پژوهشگران انستیتو علوم سلولی آلن۱ موفق به پیاده‌سازی نوعی گذرگاه اطلاعاتی۲ تحت عنوان Allen Cell Explorer شده‌اند که قادر است مدل‌های سه‌بعدی بسیار دقیقی از سلول‌های زنده ارائه کند.

قل‌های متفاوت این سلول‌های بنیادی هر چند از نظر ژنتیکی مشابه‌اند، ولی اشکال متفاوتی را به خود گرفته‌اند. غشای سلول به رنگ فیروزه‌ای و هسته نیز ارغوانی نشان داده شده است. امتیاز تصویر: ALLEN INSTITUTE FOR CELL SCIENCE

اکثر مدل‌هایی که در کتاب‌های مرجع از سلول‌ها می‌بینیم، زاییدۀ ذوق بشر و حاصل مشاهدۀ شمار معدودی از سلول‌های مرده در زیر میکروسکوپ است. ولی روزگار چرخیده است، کاوشگر سلولی آلن – که ۵ام آوریل سال جاری رسماً روی شبکۀ اطلاعات رفت – برای اولین بار با ارائۀ مدل‌های سه‌بعدی از تعدادی سلول بنیادی هم‌سان (که در بالا مشاهده می‌کنید) ثابت نمود که حتی سلول‌های هم‌سان (از نظر ژنتیکی) نیز می‌توانند تفاوت‌های ساختاری بسیار گسترده‌ای داشته باشند.

این سلول‌ها از برنامه‌ریزی دوبارۀ سلول‌های پوستی حاصل شده‌اند. پروتئین‌های مهم سلول با استفاده از رنگ‌های فلوئورسنت متفاوت نشان‌دار شدند تا غشای سلول، هستۀ حاوی DNA، میتوکندری‌ها، میکروتوبول‌ها و سایر بخش‌های سلول به وضوح از هم تفکیک داده شود. رایانه با استفاده از تصاویر سه‌بعدی اولیه می‌تواند موقعیت اندامک‌های مختلف سلول را نسبت به یک‌دیگر تشخیص داده و بر اساس این قوانین خودآموز، مدل پیش‌بینی‌شده و شفافی (Transparent) از سلول مذکور را به عنوان خروجی ارائه کند. این تصاویر، که وضعیت سلول را در برهه‌های زمانی متفاوت نشان می‌دهد، می‌تواند درک پایه‌ای از فعالیت‌های درون سلولی نیز در اختیار ما قرار دهد.

مدل سلولی برنامه‌های رایانه‌ای با آنالیز هزاران سلول، مدل‌های محتملی از سلول و موقعیت نسبی اندامک‌های آن ارائه می‌کنند. در مدل‌های بالا، غشای سلول به رنگ ارغوانی، DNA فیروزه‌ای و میکروتوبول‌ها سفید (چپ) و یا زرد (راست) نشان داده شده است. امتیاز تصویر: ALLEN INSTITUTE FOR CELL SCIENCE

ابزار این پروژه هم‌اکنون در اختیار سایر محققان – جهت مطالعه روی سایر انواع سلول‌ها – قرار گرفته است. بینش جدید حاصل از این روش می‌تواند یاری‌گر ما در فهم بهتر فرآیند‌های دخیل در نمو انسان، سرطان، سلامت و بیماری‌ها باشد.


برای مطالعۀ بیشتر به منبع اصلی مراجعه کنید.


پیوست

۱. Allen Institute for Cell Science
۲. Data portal

میلاد شیرولیلو


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید