انتشار این مقاله


هر ذره‌ی کوانتوم برعکس حرکت می‌کند!

ریاضی‌دانان دانشگاه های یورک، مونیخ و کاردیف ویژگی منحصر‌به‌فردی از ذرات کوانتومی را کشف کردند

ریاضی‌دانان دانشگاه های یورک، مونیخ و کاردیف ویژگی منحصر‌به‌فردی از ذرات کوانتومی را کشف کردند: آنها می‌توانند برخلاف جهتی که به سمت آن هل داده می‌شوند حرکت کنند.

در زندگی روزمره اجسام در جهت تکانه‌وارد شده بهشان حرکت می‌کنند؛ یک اتومبیل با نیرو به سمت جلو به جلو حرکت می‌کند نه عقب. در حالی که این موضوع دیگر در ابعاد زیر میکروسکوپ صحیح نیست. ذرات کوانتوم میتوانند در جهت مخالف حرکت کنند و مخالف تکانه به عقب برگردند.

کشف جدید

این اولین بار است که این ذرات تحت نیروهای خارجی وارده بررسی می‌شوند ، قبل از این دانشمندان فقط از حرکت آزادانه ذرات کوانتوم مطلع بودند ، نه زمانی که نیرو به آنها اعمال می‌شود. این کشف راهی را برای اکتشافات بیشتر راجع به دنیای کوانتوم بار می‌کند.

منحصر به ذرات کوانتوم

دکتر بوستلمن محقق و ریاضی دان دانشگاه یورک می‌گوید این آنالیز تئوری جدید در درون دنیای ذرات کوانتوم نشان می‌دهد که حرکت رو به عقب ذرات کوانتوم در همه جای فیزیک کوانتوم وجود دارد.

ما نشان دادیم که حرکت به عقب همیشه می‌تواند روی دهد حتی زمانی که نیرویی بر ذره‌ی در حال حرکت کوانتومی اعمال می‌شود. خاصیت حرکت به عقب در نتیجه‌ی خاصیت دوگانه‌ی موجی و ذره ای کوانتوم و طبیعت احتمالی مکانیسم های کوانتومی است

نیرو‌های خرجی

دکتر دنیلا کادمورو محقق دانشگاه مهندسی مونیخ می‌گوید تاثیر رو به عقب کوانتوم مدتی است که شناخته شده است اما تا کنون فقط برای کوانتوم آزاد بحث شده بود یعنی کوانتومی که هیچ نیروی خارجی به آن اعمال نشده است. ما نشان دادیم که تاثیر روبه عقب حتی برای کوانتومی که به آن نیرو اعمال شده است رخ می‌دهد و این یک کشف هیجان انگیز جدید است. این کشف جدید به ما کمک خواهد کرد که حداقل نیازهای تنظیمی یک کوانتوم برای وقوع حداکتر بازگشت به عقب را بسنجیم که برای آزمایشهای تشخیصی کوانتومی آینده بسیار مفید خواهد بود.

محمد رضا وطن‌خواه


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید