انتشار این مقاله


تأثیر زیان‌بار الکل پس از فعالیت‌های بدنی

نوشیدن الکل اثر ورزش را حداقل برای مردان خنثی می‌کند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد در مردانی که پس از ورزش سنگین الکل مصرف می‌کنند، سیگنال‌هایی شیمایی که باعث رشد و ترمیم بافت عضلانی می‌شوند دچار اختلال می‌گردند. محققان سه نمونه بیوپسی از ماهیچه‌ها در سه زمان مختلف یکی قبل از ورزش، یکی ۳ ساعت بعد از […]

نوشیدن الکل اثر ورزش را حداقل برای مردان خنثی می‌کند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد در مردانی که پس از ورزش سنگین الکل مصرف می‌کنند، سیگنال‌هایی شیمایی که باعث رشد و ترمیم بافت عضلانی می‌شوند دچار اختلال می‌گردند.
محققان سه نمونه بیوپسی از ماهیچه‌ها در سه زمان مختلف یکی قبل از ورزش، یکی ۳ ساعت بعد از ورزش و یکی ۵ ساعت بعد ورزش تهیه کردند و آنها را مورد مطالعه قرار دادند.
نتایج نشان داد که در مردان (نه در زنان) نوشیدن الکل باعث کاهش فعالیت مسیری شیمیایی به نام mTORC1 که این مسیر در حالت عادی باعث ترمیم و بازسازی و رشد عضله می شود.
هنوز مشخص نیست که برای چه این ماده‌ی شیمیایی که باعث رشد و ترمیم عضله می شود پس از نوشیدن الکل فعالیتش کاهش می‌یابد و یا اینکه چرا در زنان نوشیدن الکل باعث چنین واکنش‌هایی نمی‌شود ولی شاید یکی از پاسخ‌ها این باشد که ارتباط نزدیک بین این ماده شیمیایی و تستسترون باعث چنین واکنش هایی می‌شود. البته زنان هم مقداری تسترون دارند که الکل باعث کاهش فعالیت تسترون هم می‌شود.

البته زمانی که حرف از تفاوت میان مردان وزنان می‌شود به احتمال زیاد پای تسترون هم در میان است. امروزه در بسیاری از کشور بعد از ورزش الکل سرو می‌کنند و حتی در بعضی از باشگاه های اعیانی بارهای الکل فروشی فعالیت دارند!

وحید گوشه‌درقی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید