انتشار این مقاله


معمای دوشنبه‌شب گاردین (۱): پاسخ به معمای سیب

پاسخ را یافتید؟

خب، با معمای سیب چه کردید؟ پاسخ را یافتید؟ نمی‌دانم چرا همیشه عادت داریم به دنبال سخت‌ترین راه حل‌ها بگردیم. این معما نیز پاسخ بسیار ساده‌ای دارد (کی رو داریم گول می‌زنیم؟ خیلی هم سخت بود!).

سوالی که باید از کرت بپرسید این است: آیا جمع کل برابر با ۱۵ است؟

ولی چرا؟

گفتیم که داخل هر سلول ۱ الی ۹ سیب قرار دارد و تعداد سیب‌های موجود در هیچ دو سلولی با یک‌دیگر برابر نیست. پس کم‌ترین تعداد برابر است با ۶ = ۳ + ۲ + ۱ و بیش‌ترین تعداد سیب ممکن هم برابر با ۲۴ = ۹ + ۸ + ۷ می‌باشد.

اگر تمام اعداد زوج و اول را از بازۀ صحیح [۶,۲۴] حذف کنیم، تنها ۳ مقدار ۹، ۱۵ و ۲۱ برای‌مان باقی خواهد ماند.

حالت اول: جمع کل برابر است با ۱۵

کرت به سوال‌تان مبنی بر این که “آیا جمع کل برابر با ۱۵ است؟” پاسخ مثبت خواهد داد. از آن‌جایی که می‌دانیم وی صادق است، هر یک از شما سه نفر خواهد توانست جواب نهایی را اعلام کند.

حالت دوم: جمع کل برابر است با ۹

کرت به سوال “آیا جمع کل برابر با ۱۵ است؟” پاسخ منفی خواهد داد.

اگر جمع کل برابر با ۹ بوده و شما نیز ۵ سیب در سلول خود داشته باشید؛ در آن صورت پیپ و بلاسوم مشترکاً ۴ سیب خواهند داشت. از آن‌جایی که تعداد سیب‌های موجود در دو سلول نمی‌تواند برابر باشد، بنابراین یکی ۱ و دیگری ۳ سیب در سلول خود خواهد داشت. نفری که یک سیب در اختیار دارد می‌دانید که جمع کل نمی‌تواند بیش‌تر از ۱۸ = ۹ + ۸ + ۱ باشد. و دیگری که ۳ سیب در دست دارد واقف است که بیشینه تعداد فقط ممکن است ۲۰ = ۹ + ۸ + ۳ باشد. در این حالت جمع کل نمی‌تواند ۲۱ باشد. از قبل هم می‌دانیم که ۱۵ نیست. بنابراین پیپ و بلاسوم به راحتی می‌‌توانند نتیجه بگیرند که تعداد نهایی همان ۹ است.

حالت سوم: جمع کل برابر است با ۲۱

در این حالت، کرت دوباره به سوال شما پاسخ منفی خواهد داد. بنابراین پیپ و بلاسوم مجموعاً ۱۶ سیب خواهند داشت (چون شما ۵ سیب دارید). این یعنی تنها دو مقدار ۹ و ۷ برای هر یک از دو دوست‌تان مقدور خواهد بود. اگر این چنین باشد، پیپ و بلاسوم به راحتی می‌توانند نتیجه بگیرند که تعداد کل رقمی بزرگ‌تر از ۹ می‌باشد. و در نهایت به پاسخ معما، که در این حالت ۲۱ است، خواهند رسید.

میلاد شیرولیلو


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *