انتشار این مقاله


گروه خونی می‌تواند روی باروری تأثیر داشته باشد

این اولین باری است که محققان وجود رابطه میان گروه خونی و توانایی باروری را اثبات می‌کنند.

دانشمندان دریافتند که گروه خونی یک زن شانس او برای باردار شدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

افرادی که گروه خونی O دارند به علت تعداد کمتر و کیفیت پایین‌تر تخمک ها در باروری دچار مشکل می‌شوند، در حالیکه در میان کسانی که گروه خونی A دارند باروری بیشتری دیده می‌شود.

در مطالعه ای که توسط متخصصین دانشکده پزشکی آلبرت انیشتین در نیویورک انجام شده، بیش از ۵۶۰ زن شرکت کردند که میانگین سنی‌شان ۳۵ سال بوده و تحت درمان باروری بودند.

نمونه‌های خونی افراد شرکت کننده برای اندازه‌گیری مقدار هورمون محرک فولیکی (FSH) – که یکی از علامت‌های باروری است – گرفته شد. در صورتی که مقدار این هورمون در خون بالاتر از ۱۰ باشد، نشان‌دهنده‌ی آن است که این فرد نسبت به کسانی که میزان این هورمون در خونشان کمتر از ۱۰ است، در باروری دچار مشکل خواهد شد.

مقدار بالای این هورمون در خون نشان‌دهنده‌ی کاهش در ذخیره تخمدانی است. ذخیره‌ی تخمدانی در واقع کیفیت و تعداد تخمک‎های باقی مانده است که توانایی باروری دارند.


مقاله مرتبط: ناتوانی آزمایش‌های ذخایر تخمدانی در پیشبینی باروری


وقتی که یک زن به میانه یا سال‌های پایانی دهه‌ی ۳۰ تا ۴۰ سالگیش می رسد، ذخیره ی تخمدانی او رو به کاهش می‌گذارد. این روند پس از چهل سالگی سریع‌تر می‌شود.

این مطالعه نشان داد که احتمال داشتن مقدار FSH بیشتر از ۱۰ در زنانی که گروه خونی O دارند دو برابر بیشتر از گروه‌های خونی دیگر است. این یافته ها وقتی سن زنان نیز در نظر گرفته می‌شد، صدق می‌کردند. همچنین این نتایج زمانی که در دو گروه مختلف مورد بررسی قرار گرفتند نیز دیده شد.

در این میان، مقدار بالای هورمون FSH در زنان با گروه خونی A نسبت به گروه خونی O به طور چشمگیری کمتر دیده می‌شد.

افرادی که گروه خونی A دارند دارای آنتی ژن A هستند. آنتی ژن A پروتئینی است که در سطح سلول قرار دارد و در گروه خونی O دیده نمی‌شود.


مقاله مرتبط: چرا بحران ناباروری مردان می‌تواند خبر خوبی برای زنان باشد؟!


دکتر ادوارد نجت، از بخش زنان و زایمان دانشکده‌ی آلبرت انیشتین، می‌گوید: در هردو گروه زنانی که به دنبال درمان ناباروری بودند، در گروه خونی O نسبت به گروه خونی A “مقدار بالای ۱۰ هورمون FSH ” حدوداً دو برابر بیشتر دیده می‌شد.

ما متوجه شدیم زنانی که گروه خونی A یا AB داشتند – یعنی کسانی که دارای ژن گروه خونی A بودند – به نوعی از اثر کاهش ذخیره‌ی تخمدانی در امان بودند.

با توجه به جمعیتی که ما بررسی کردیم و با توجه به این که این مطالعه در دو مرکز متفاوت انجام گرفت و ترکیب خوبی از بیمار‌هایی با قومیت‌ها و نژاد های مختلف مورد بررسی قرار گرفت، میتوان گفت که در میان زنانی که به دنبال بررسی یا درمان ناباروری بودند، در کسانی که گروه خونی O داشتند “مقدار بالای ۱۰ هورمون FSH ” نیز دیده می‌شد.

نجت می‌گوید مقدار این هورمون فقط یکی از نشانه‌های باروری است و مطالعات بیشتری مورد‌نیاز است: سن یک زن همچنان مهم‌ترین فاکتور در محدود کردن توانایی باروی اوست. مقدار پایه‌ی هورمون FSH یک زن تصویری از کیفیت و تعداد تخمک های او به ما می‌دهد.

تونی رادرفورد – رئیس جمعیت باروری بریتانیا – می‌گوید:

این اولین باری است که محققان وجود رابطه میان گروه خونی و توانایی باروری را اثبات می‌کنند. هورمون‌های دیگری هم هستند که کاهش ذخیره‌ی تخمدانی را نشان می‌دهند و باید مورد بررسی قرار بگیرند. مطالعه‌ی بزرگتری بر روی عموم مردم مورد نیاز است تا اثرات احتمالی گروه خونی را بر مشکلاتی که ممکن است در زنانی که بدنبال باروری هستند بوجود بیاید، مورد بررسی قرار دهد.

آیسان اخگری


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید