انتشار این مقاله


از من بپرس: فرق بين ماده‌ی تاریک و انرژی تاریک چیست؟

سوال: فرق ماده‌ی تاریک با انرژی تاریک چیست؟ Paryas- کوتاه‌ترین جواب برای پرسش شما این‌است که ما دقیقا نمی‌دانیم که آیا ماده‌ی تاريك و انرژی تاريك، هردو تظاهراتی از شی‌ء تاريك یکسانی هستند یا خیر؟ می‌دانیم که هردوی آن‌ها باید برای توضیح پدیده‌های خاصی وجود داشته باشند اما هنوز دانش ما درباره‌ی تولید آن‌ها بسیار […]

سوال: فرق ماده‌ی تاریک با انرژی تاریک چیست؟

Paryas-

کوتاه‌ترین جواب برای پرسش شما این‌است که ما دقیقا نمی‌دانیم که آیا ماده‌ی تاريك و انرژی تاريك، هردو تظاهراتی از شی‌ء تاريك یکسانی هستند یا خیر؟ می‌دانیم که هردوی آن‌ها باید برای توضیح پدیده‌های خاصی وجود داشته باشند اما هنوز دانش ما درباره‌ی تولید آن‌ها بسیار اندک است، بنابراین نمی‌توانیم آن‌ها را مرتبط باهم فرض کنیم. در حال حاضر، آن‌ها را بطور جداگانه بررسی می‌کنیم و گمان می‌کنیم نظام عالم از ۰.۰۳ درصد مواد سنگین( هر ماده‌ای غیر از هیدروژن و هلیوم) ، ۰.۳ درصد نیتروژن، ۰.۵ درصد ستاره، ۴ درصد هیدروژن و هلیوم آزاد، ۲۵ درصد ماده‌ی تاريك و ۷۰ درصد انرژی تاريك تشکیل شده‌است. می‌توانیم آن دو را اینگونه تعریف کنیم:


مقاله مرتبط: برای اولین بار دانشمندان سیاراتی خارج از کهکشان خودمان کشف کردند!


ماده‌ی تاريك باید وجود داشته باشد تا گرانشی را بوجود آورد که کهکشان‌ها را در کنار هم نگه‌می‌دارد. اگر تنها ماده‌ی موجود در کهکشان، فقط همان ماده‌ای بود که ما مستقیم توانستیم آن را تشخیص داده و اندازه‌گیری کنیم، در آنصورت، کهکشان ها حتی ماده‌ی کافی برای چنين حالتی که تاکنون شکل گرفته‌اند نداشتند. و کهکشان‌هایی که تا امروز بررسی کرده‌ایم، باید از هم میپاشیدند. چون ماده‌ی کافی برای ایجاد نیروی گرانشی قوی و کافی برای نگه‌داشتن اجزای آن‌ها در کنار یکدیگر نداشتند. ماده‌ی تاريك همچنین هنگامی که جهان در آغاز در مقیاس عظیم کنونی که ما مشاهده می‌کنیم، ایجاد می‌شد، مسئول تقویت نوسانات کم  ریزموج‌های موجود در نهانگاه کیهانی بود.

انرژی تاريك که تحت عنوان ثابت کیهانی و یا جوهره‌ی هستی یاد می‌شود، بعلت گسترشی که ما در جهان مشاهده کردیم، باید وجود داشته باشد. جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم،تنها گستره‌ی هستی نیست، اما همین گستره ي   کوچک نیز وجود نیروی ” ضد_گرانش” ناشناخته‌ای را که در عمل ” انرژی تاريك” نامیده می‌شود، تایید می‌کند.


مقاله ی مرتبطماده‌ی تاریک شاید همان نوترون مرده باشد!


بعضی از محققان در جستجوی توضیحی هستند که هردو ماده‌ی تاريك و انرژی تاريك را در برگیرد. یکی از نمونه‌های این تحقیقات، از شکلی از انرژی تحت عنوان میدان عددی یا اسکالر  نام می‌برد.( این انرژی از آن جهت که اندازه و بزرگی، انرژی و سنگینی دارد ، میدان نامیده می‌شود و از آنجایی که جهت و سو ندارد، اسکالر یا عددی نامیده می‌شود.) اگر نیاز نبود تئوری‌ها را برای توضیح ماده‌ی تاريك و انرژی تاريك از هم تفکیک کنیم، موضوعات خیلی آسان‌تر می‌شد. با این‌حال، محققان دیگر به ماده ي تاريك و انرژی تاريك به عنوان دو مشکل جداگانه می‌نگرند. برای مثال، بعضی از تئوری‌های رشته‌ای، از مواد فوق‌العاده متقارن برای توضیح ماده‌ی تاريك استفاده می‌کنند و هیچ ارتباطی بین ماده‌ی تاريك  و انرژی تاريك برقرار نمی‌کنند.

حتما برای شما هم سوال‌هایی در رابطه با چیستی، چگونگی، یا چرایی خود و محیط پیرامونتان پیش آمده که ذهنتان را بسیار درگیر کرده باشد.
تیم دکترمجازی در این مجموعه قصد دارد تا روز شنبه‌ی هر هفته به این سوالات پاسخ دهد. پس لطفا تمام سوالات خود را از طریق فرم زیر با ما به اشتراک بگذارید تا با نام خودتان منتشر شده و پاسخ داده شود. منتظر سوالاتتان هستیم.

نارون دادخواه


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید