انتشار این مقاله


غربالگری و درمان، مرگ بر اثر سرطان پستان را نصف می‌کند

پیشرفت‌ها در غربالگری و درمان، زندگی‌ها را حفظ می‌کند.

آنالیز های جدید آشکار کرد، پیشرفت های غیر منتظره در غربالگری سرطان سینه و معالجه، درصد زنانی که به خاطر بیماری می مردند را کاهش داده است.

محقق ارشد Sylvia Plevritis یک استاد رادیولوژی و علم اطلاعات زیست پزشکی در دانشکده ی پزشکی دانشگاه استنفورد گفت:”پیشرفت ها در غربالگری و درمان زندگی ها را حفظ می کند. یک مثال وجود دارد که همه ی این ارزیابی در تحقیق و کشف دارای سود واقعی هستند. این باعث ایجاد تفاوت می شود.”

غربالگری و درمان مرگ های ناشی از سرطان سینه را ۴۹ درصد در ۲۰۱۲ کاهش داد، در مقایسه با یک کاهش ۳۷ درصدی در ۲۰۰۰، در ارتباط با مطالعه.

محققان دریافتند، درمان‌هایی که نوع خاصی از سزطان پستان را هدف قرار می دهند بهترین دستاوردها و علمی ترین پیشرفت‌ها را کسب کرده‌اند و همچنین، نقش بزرگ تری در حفظ زندگی ها ایفا میکند.

دکتر Len Lichtenfold دفتر دار پزشکی جانشین فرمانده برای مرکز سرطانی آمریکا شرح می دهد که هورمون درمانی اکنون برای دادن پاسخ به سرطان های سینه تحریک شده توسط استروژن موجود است، زمانی که داروی هدفمند هرسپتین یک چیز عجیب در درمان سرطان های سینه ایجاد شده به وسیله ی غیر طبیعی بودن های ژنتیکی است.

Lichtenfeld گفت، که این درمان های جدید، که با پیرفت هایی در شیمی درمانی سنتی مخلوط شده، به زنان بیشتری در سرکوب سرطان سینه کمک می کند.

 او افزود، بهترین پیشرفت در غربالگری سرطان سینه در طول همان زمان حرکت به سمت ماموگرافی دیجیتال بود، که تصاویر تمیز تر وبهتری می سازد.

 Lichtenfeld گفت:”برای زمانهای بین ۲۰۰۰ و ۲۰۱۲، بعضی پیشرفت هایی در تکنولوژی برای غربالگری سرطان سینه وجود داشت، اما اثر بهتری به وسیله ی به وجود آمد،”

برای مطالعه، Plevritis و همکارانش اطلاعات آگاهی دهنده را به یک سری از ۶ تحریک کامپیوتری متفاوت جلو برد.

 به گفته ی Plevritis، هر تحریک تخمین زد که میزان مرگ در یک سال درنظر گرفته شده بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ بدون وجود غربالگری و درمان وضعیت هنری چقدر بوده است، و چقدر به کاهش در مرگ ها کمک می کند.

آنالیز کامپیوتری همچنین به میزان کاهش مرگ در هر زیر مجموعه ی سرطان سینه توجه کرد.

پژوهشگران گفتند، برای مثال، درمان مسئول حدود ۶۰ درصد از نگهداری های زندگی در زنان با سرطان های ایجاد شده از استروژن و غیر طبیعی بودنهای ژنتیکی است، درحالی که غربالگری در ارتباط با فقط ۳۱ درصد از کاهش مرگ است .

از سوی دیگر، غربالگری هنوز هم نقش بزرگی در نگهداری زندگی های زنان با سرطان سینه به اصطلاح غیر مخرب بازی می کند، که به وسیله هورمون یا ژنتیک ایجاد نمی شود.سرطانهای غیر مخرب مسئول ۱۲ درصد همه ی مورد های سرطان سینه است، اما نزدیک به دوبرابر معمول تر در زنان سیاه بیشتر از زنان سفید است، با توجه به جامعه سرطانی آمریکا.

تقریبا ۴۸ درصد از کاهش در مرگ ها به خاطر سرطان سینه غیر مخرب می تواند نسبت به غربالگری کسب کند و ۵۲ درصد نسبت به درمان، مشابه شکاف در ۲۰۰۰، محققان گفتند.

Plevritis گفت”ماموگرافی یک کمک کننده ی مهم برای کاهش در میزان مرگ سرطان سینه است،”.”اما سود کلی خیلی بزرگتر است به خاطر پیشرفت ها در درمان.”دکتر Daniel Hayes ،رهبر کلینیکی برنامه انکولوژی سینه دانشگاه میشیگان ،غربالگری مهم باقیست زیرا سرطانهای پوست که زود تشخیص داده شده اند راحت تر درمان میشوند.

Hayes ،رئیس اسبق جامعه ی انکولوژی کلینیکی، گفت:”تشخیص زود هنگام درمان سیستمیک را بهتر میکند،”.او افزود،”بسیاری از ما که از بیماران مراقبت می کنیم هنوز باور داریم برنامه های غربالگری معقول سیاست سلامتی اجتماع خوبی است. مهم نیست که چه نوعی از سرطان را دارید، تشخیص زود هنگام آن به همراه غربالگری و بعد درمان قابل ملاحظه آن ریسک شما برای مرگ ناشی از آن را کاهش میدهد،”.

در ارتباط با Lichtenfeld “این مدل های کامپیوتری به طور آشکار نشان داد که ماموگرافی مرگ ناشی از سرطان سینه را کاهش می دهد و کمک مهمی را در طول زمان کرده است.ما نباید تصور کنیم که همه چیز درباره ی درمان است.این یک تصور درست نیست.”

یافته های مطالعه در ۹ ژانویه در Journal of the American Medical Association به چاپ رسید.

آیدا جاملو


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code