انتشار این مقاله


قانون ۸۰/۲۰، قانونی برای زندگی

قبل از اینکه شروع به انجام کاری کنید، از خود بپرسید: آیا اینکار ۲۰ درصد از فعالیت های مرا تشکیل می دهد یا ۸۰ درصد از آنها را ؟قانون ۸۰/۲۰ یکی از مفید ترین مفاهیم در زمینه مدیریت زمان و زندگیست. ویلفرادو پارتو اقتصاد دان ایتالیایی، در سال ۱۸۹۵ درباره این قانون نوشت. پارتو مشاهده […]

قبل از اینکه شروع به انجام کاری کنید، از خود بپرسید: آیا اینکار ۲۰ درصد از فعالیت های مرا تشکیل می دهد یا ۸۰ درصد از آنها را ؟قانون ۸۰/۲۰ یکی از مفید ترین مفاهیم در زمینه مدیریت زمان و زندگیست. ویلفرادو پارتو اقتصاد دان ایتالیایی، در سال ۱۸۹۵ درباره این قانون نوشت. پارتو مشاهده کرد که مردم بطور طبیعی کار های خویش را به دو دسته تقسیم می کنند. ۲۰ درصد از مردم زمان خود را برای کار های اساسی صرف می کنند و طبقات بالای جامعه را تشکیل می دهند در صورتی که ۸۰ درصد از مردم زمان خود را برای امور بیهوده صرف می کنند و طبقه پایین جامعه را تشکیل می دهند. وی کشف کرد که تقریبا تمام امور اقتصادی بدین موضوع بر می گردد. برای مثال،  این قانون می گوید ۲۰ درصد از فعالیت شما، ۸۰ درصد از نتایج شما را در بر می گیرد. ۲۰ درصد از مشتریان شما، ۸۰ درصد از فروش شما را تشکیل، ۲۰ درصد از فروش محصولات شما، ۸۰ درصد از سود شما را تشکیل و ۲۰ درصد از انجام وظایف، ۸۰ درصد از ارزش کاری شما را تشکیل می دهد.

این بدان معناست که اگر شما ۱۰ امری که باید انجام دهید را لیست کنید، دو تا از آنها بیشتر از بقیه مهم هستند و باید سریعا به آنها رسیدگی شود. حال توجه کنید، انجام هر کدامیک از امور لیست، یک مدت زمان معینی را صرف می کند اما انجام دو تا از مهمترین امور آن لیست، زمان بیشتری را بخود اختصاص می دهد درحالی که نسبت به انجام تمام امور لیست، ارزشمند تر می باشد.

اغلب در میان ۱۰ امری که در لیست خود داریم، ۱ مورد خیلی بارز است که باید ابتدا به آن رسیدگی شود، هر چند که سخت ترین و پیچیده ترین امر باشد. جالبست که مردم در رسیدگی به امور مهم و اساسی که ۲۰ درصد از امور زندگی ما را تشکیل می دهند، تنبلی می کنند و زمان خود را با ۸۰ درصد از امور دیگر هدر می دهند که در مقابل ۲۰ درصد  از امور اساسی، ارزشی ندارند. همیشه قبل از انجام امری، از خودتان بپرسید: آیا اینکار ۲۰ درصد از فعالیت های مرا تشکیل می دهد یا ۸۰ درصد را؟

سخت ترین قسمت هر کاری، شروع کردن آنست. هنگامی که شما کاری را شروع می کنید، خودبخود انگیزه پیدا می کنید که آن را تا انتها ادامه دهید. بخشی از ذهن شما دوست دارد که همیشه مشغول انجام وظایف ارزشمند باشد و دین شما به ذهنتان اینست که آن را مشغول نگه دارید.

مدیریت زمان واقعا مدیریت زندگیست. شما باید بتوانید که مجموعه ای از رویداد ها را کنترل کنید و در عین در نظر داشتن اموری که باید در آینده انجام دهید، زمان را مدیریت کنید. توانایی شما برای انتخاب میان امور مهم (۲۰ درصد) و امور غیر مهم (۸۰ درصد)، در حقیقت کلید موفقیت زندگی شماست.

افراد مولد همیشه ابتدا از انجام مهمترین وظایف خویش شروع می کنند. در نتیجه، آنها بطور قابل توجهی از مردمی که زمان خود را برای ۸۰ درصد از امور صرف می کنند، موفق تر و شاد تر هستند. سعی کنید این قانون را بیاد بسپارید.

فهرستی از اهداف اساسی، فعالیت ها و مسئولیت های خویش در زندگی را لیست کنید. کدامیک از آنها می توانند ۱۰ تا ۲۰ درصد از موارد لیست شما را تشکیل دهند، در صورتیکه ۸۰ تا ۹۰ درصد از نتایج شما را تشکیل می دهند؟ از امروز تصمیم بگیرید که بیشترین زمان خود را صرف آن ۲۰ درصد از امور لیست خود کنید تا بتدریج وضعیت زندگی شما تغییر کند و روز به روز کمتر وقت خود را برای انجام ۸۰ درصد از امور خویش صرف کنید.

 

 

 

علیرضا زحمتکش


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید