دکتر مجازی - علیرضا زحمتکش

سایکوپات های موفق کدامند؟

تامی یئو – توماس براستی فردی کاریزماتیک و جذاب بود. وی بعنوان جاسوس انگلیسی در جنگ جهانی دوم بعنوان ” خرگوش سفید ” میان نازی ها معروف بود. وی طی جنگ توانست بمنظور دفاع از فرانسه، مدارک و گزارشاتی جعلی…

عشق و ذهن : تله ی شناختی

داستان های فراوانی در سرتاسر جهان درباره ی عشق وجود دارد. مردان و زنانی که عاشق یکدیگر می شوند و دیگر نمی توانند عاشق فردی دیگر شوند یا درگیر آنچنان عشق جان سوزی می شوند که خود را در معشوق…