انتشار این مقاله


جانوران شفاف و فرشتگان دریای زیبا

در این مقاله با نوعی جانوران آبزی شفاف در دریا آشنا می‌شویم

فرشته دریایی

وقتی آنها تخم می‌گذارند نوزاد این فرشتگان دریایی پوست جنینی دارند ولی آنها تا چند روز اول پوست شان را از دست می‌دهند. این از دست دادن پوست در نام گذاری آنها مشخص است ˓ “Gymnosomata” که به معنی ” بدن عریان ” در زبان یونانی است.

بزرگترین فرشته دریایی تا طول ۵ سانتی متر رشد می‌کند. بیشتر گونه های آنها به شکل پروانه باقی می‌مانند که نوع دیگری از شکم پایان هستند.

یک نوع از فرشتگان دریا ” clione Antarctica” مولکول pteroenone را به عنوان مکانیسم دفاعی تولید می‌کند که برای دفاع از خودشان مناسب است اما نه برای دفاع علیه سخت پوستان!

گاهی یک سخت پوست یکی از این فرشتگان دریایی را چنگ می‌زند و آن را برای حفاظت از خود مانند یک قوطی اسپری فلفل زنده می‌آورد!

فاطمه مهرابی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *