انتشار این مقاله


گرسنگی اذیتتان میکند؟ پروتئین گیاهی شاید شما را بیشتر از گوشت سیر نگهدارد!

مطالعه ای جدید اظهار دارد خوردن پروتئین گیاهی در مقایسه با پروتئین حیوانی شاید کمک کند بیشتر احساس سیری کنید و کمک کند تا در وعده غذایی بعدی کمتر بخورید. در این تحقیق، ۴۳ مرد جوان در دانمارک هر دو هفته سه غذای متفاوت، در سه روز مختلف، برای صبحانه خوردند.غذاها در پروتئینهای نانها و […]

مطالعه ای جدید اظهار دارد خوردن پروتئین گیاهی در مقایسه با پروتئین حیوانی شاید کمک کند بیشتر احساس سیری کنید و کمک کند تا در وعده غذایی بعدی کمتر بخورید.

در این تحقیق، ۴۳ مرد جوان در دانمارک هر دو هفته سه غذای متفاوت، در سه روز مختلف، برای صبحانه خوردند.غذاها در پروتئینهای نانها و خوراک با هم فرق داشتند:اولین غذا شامل نان شیرینی گوشت دار با پروتئین بالا و خوراک سیب زمینی، دومی نان شیرینی با پروتئین بالا داشت که با حبوبات درست شده بود و خوراک نخود خرد شده داشت، و سومی نان شیرنی حبوبات با پروتئین کم با مخلوطی از خوراکهای سیب زمینی و نخود خرد شده داشت.محققان فهمیدند کسانی که نان شیرینی حبوبات با پروتئین بالا خوردند سیرتر از افراد دیگر بودند.

آنا رابن میگوید: حتی زمانی که شرکت کنندگان نان شیرینی سبزیجات با پروتئین بالا را سیرکننده ترین در نظر میگرفتند، آنها هم چنین میگفتند نان شیرینی سبزیجات با پروتئین کم با نان شیرینی گوشت دار با پروتئین بالا از نظر سیر کردن برابر بود.

پژوهشگران همچنین فهمیدند بعد ار اینکه افراد نان شیرینی حبوبات با پروتئین بالا را برای صبحانه خوردند، ۱۲ الی ۱۳ درصد کالری کمتری را در ناهار در مقایسه با حالتی که غذاهای دیگر را خورده بودند، جذب کردند.

تمام غذاها از خوراکهای پخته شده در فر درست شده بود، یا گوشت خوک و گوساله و سیب زمینی داشت( نان شیرینی گوشت دار با پرونئین بالا)؛یا لوبیا و نخود خرد شده داشت(نان شیرینی حبوبات با پروتئین بالا)؛ و یا باقلا و نخود خرد شده و سیب زمینی داشت( نان شیرینی حبوبات با پروتئین کم).تمام نان های شیرینی شامل انواعی از ادویه ها، روغن کلزا و کره بود.

در هر دو نانهای شیرینی گوشتی و حبوبات، ۱۹ درصد کالری از پروتئین می آمد، در حالیکه ۵۳ درصد کالری از کربوهیدراتها می آمد.تفاوت نانهای پروتئینی در مقدار فیبر هر یک بود:نان شیرینی گوشت دار فقط ۶ گرم در هر ۱۰۰ گرم داشت، در حالیکه نان شیرینی حبوبات ۲۵ گرم در هر ۱۰۰ گرم داشت.

در نان شیرینی حبوبات با پروتئین کم فقط ۹ درصد کالری از پروتئین می آمد، در حالیکه ۶۲ درصد از کربوهیدراتها می آمد.این نان فقط ۱۰ گرم فیبر در هر ۱۰۰ گرم داشت.

طبق یافته ها، ممکن است مقادیر بالاتر فیبر در نانهای شیرینی حبوبات با پروتئین بالا در سطوح بالاتر سیری شرکت داشته باشد.

رابن میگوید: فیبر و پروتئین با مکانیسمهای متفاوتی عمل میکنند.بدن فیبر را تجزیه نمیکند، بنابراین فیبر در مسیر دستگاه گوارشی خود باقی میماند تا از بدن خارج شود.ولی پروتئین تجزیه شده و جذب بدن میشود، پس اجزا آن بوسیله بافتهای بدن مثل مغز مورد استفاده قرار میگیرد.

محققان اظهار داشتند نتایج لزوما به این معنی نیست که خوردن سبزیجات باعث میشود همیشه افراد، سیر شوند.رابن میگوید: غذاهای آزمایشی با فیبر و پروتئین مشابه میتوانست کارآمد باشد.

یک محدودیت این تحقیق در مزه غذاها بود: شرکت کنندگان گفتند که نان شیرینی حبوبات با پروتئین بالا به طور قابل توجهی بی مزه تر از غذهای دیگر بود.این یمک مسئله مهم است، زیرا عموما، غذاهای با مزه تر اینطور به نظر میرسد که آدم را سیر نمیکنند، که ممکن است روی نتایج تحقیق اثر گذاشته باشد

این آزمایش، اولین آزمایشی است که مستقیما اثر ها را روی تنظیم اشتها بررسی میکند.آزمایشهای مشابه پروتئینهای سویا و فرآورده های لبنی را مقایسه میکرد یا از جانشینهای غذاها (مثل پودر پروتئین های محلول در آب) بجای غذای ولقعی استفاده می کرد.

پژوهشگران به پیامدهای زیست محیطی این یافته ها علاقمندند.رابن میگوید: از یک چشم انداز جهانی، انتخاب غذاهایی که بر پایه سبزیجات است، برای محیط زیست بهتر است.

 

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *