انتشار این مقاله


امکان کنترل تکامل وجود دارد؛ اما آیا این کار درست است یا نه؟

تحت کنترل گرفتن تکامل فریبنده به نظر می‌رسد؛ اما قطعاً پیامدهای ناخواسته‌ای خواهد داشت.

امکان کنترل تکامل وجود دارد. تکامل چه نوع نیرویی است؟ ممکن است نیک‌خواه یا بدخواه به نظر برسد یا حتی بسته به شانس هر دو! می‌توان آن را پدیده‌ای ماندگار در مقیاس وسیع تصور کرد. تکامل در طول میلیاردها سال زندگی را در زمین به وجود آورده است. از گردن زرافه گرفته تا هوش بوزینه، همگی گستردگی حیات را در اثر تکامل نشان می‌دهند. تکامل در لحظه و زمان حال رخ داده و آینده‌ی تمدن را تهدید می‌کند.

تکامل سریع، طغیان مجدد طاعون را که فکر می‌کردیم تحت کنترل داریم، توضیح می‌دهد: تکامل سوسک‌های حمام و ساس‌های رختخواب! علاوه بر این، امنیت غذایی را زیر سؤال برده و پزشکی مدرن را به خطر می‌اندازد. این پدیده از بدو تمدن همیشه در حال رخ دادن بوده اما ما با سرعت گرفتن تغییر جهان توسط ما، سلاح ما در برابر تکامل کارآیی خود را از دست می‌دهد. ما همیشه به دنبال راهی بودیم تا بتوانیم یک قدم جلوتر باشیم. حال، آن لحظه‌ی حیاتی فرا رسیده! ما در حال ساخت ابزارهایی هستیم که بتوانند تکامل را در جا متوقف سازند.

در هسته‌ی این ابزار جدید، تکنولوژی ویرایش ژن قرار دارد. تکنینکی تحت عنوان CRISPR در حال حاضر برای برگشت مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آزمایشگاه استفاده شده و برنامه‌هایی برای استفاده از آن در بیمارستان‌ها در نظر گرفته شده است. CRISPR همچنین می‌تواند از جهش‌های ناخواسته‌ای که همواره رخ می‌دهند، جلوگیری کند. این فوق اسلحه‌ی “ضد تکامل” احتمالاً می‌تواند راهکارهایی نیز در عرصه‌ی تولیدات غذایی برای جلوگیری از فقدان قدرت در میکروب‌های مورد استفاده در تخمیرکننده‌ها ارائه کند. حتی می‌تواند از بروز رفتارهای غیردلخواه در حیوانات و گیاهان وحشی پیش‌گیری کند.


بیشتر بخوانید: 


کنترل تکامل فریبنده به نظر می‌رسد؛ اما قطعاً پیامدهای ناخواسته‌ای خواهد داشت. اگر قرار بر یک چیز باشد، آن است که تکامل همیشه راهی پیدا خواهد کرد. فرصت‌های زیادی ضمن متوقف ساختن تکامل پیش می‌آید؛ اما خطراتی نیز وجود دارد. برای اتخاذ تصمیم درست باید بحث‌هایی در مورد استفاده از این تکنولوژی صورت گیرد.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید