انتشار این مقاله


درهم‌تنیدگی کوانتومی در دنیای زیستی: با باکتری شرودینگر آشنا شوید

ممکن است باکتری‌ شرودینگر اولین ارگانیسم‌های زنده‌ای باشند که در حوزه‌ی فیزیک کوانتومی عمل می‌کند.

ژورنال Small چند سال پیش مطالعه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد چگونه باکتری‌های فتوسنتزکننده (باکتری شرودینگر)، می‌توانند فوتون‌ها را حین پرش نور در بین فاصله کوچکی از دو آینه، جذب و آزاد کنند.
بررسی داده‌های این مطالعه (که در Journal of Physics Communications منتشر شده است) حاکی از این است که نکته‌ی جالب‌تری درحال رخ دادن بوده است. ممکن است باکتری‌ شرودینگر اولین ارگانیسم‌های زنده‌ای باشند که در حوزه‌ی فیزیک کوانتومی عمل می‌کند؛ درواقع آن‌ها دچار درهم تنیدگی کوانتومی با نور درحال پرش بوده‌اند.
این پژوهش شامل فوتون‌های (کوچک‌ترین واحد قابل اندازه‌گیری از نور که خاصیت ذره‌ای دارد و همچنین موجی از انرژی در مقیاس فیزیک کوانتومی است) منفردی بود که بین دو آینه با فاصله‌ی میکروسکوپی درحال پرش بود. اما یک نگاه کوتاه به سطح انرژی محیط آزمایش نشان می‌دهد که احتمالاً باکتری‌ها نیز درگیر بوده‌اند؛ زیرا برخی از فوتون‌ها همزمان هم با باکتری‌ها برخورد داشتند و هم نداشتند.
تا زمانی که شخصی آزمایش را از نو طراحی و نکرده و به طور دقیق تقابلات کوانتومی را کورد بررسی قرار ندهد، شک داشتن به این نتایج کاملاً منطقی است. نگاهی گذرا به مطالعه پیشین نشان می‌دهد اطلاعات دانشمندان محدود به کیفیت و کمیت داده‌هایی است که قبلاً منتشر شده است. برای تایید درهم‌تنیدگی کوانتومی، سطح انرژی باکتری شرودینگر و محیط آینه باید به طور مجزا اندازه‌گیری می‌شد.
اما اگر نتایج این مطالعه اثبات شود، اولین باری خواهد بود که شکلی از زندگی در حوزه فیزیک کوانتومی عمل می‌کند، حوزه‌ای که معمولاً محدود به ذرات زیراتمی است. و اگرچه میکروب‌ها کوچک هستند اما این از اهمیت موضوع نمی‌کاهد.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید