انتشار این مقاله


فکت روم ۴: مقاومت آنتی بیوتیکی

گسترش آنتی بیوتیک ها بسیاری از بیماری های تاریخ بشر را به سادگی درمان کرد. اما امروزه تعداد بیشتر و بیشتری از آنتی بیوتیک های ما کارایی خود را از دست می دهند. ما کجای کار را اشتباه رفته ایم؟

اگر به شما بگویم که میلیاردها میلیارد باکتری کوچک موذی محاصره تان کرده اند چه می کنید؟ داروهای فوق العاده ای برای مبارزه با این عفونت های باکتریایی داریم که یا در طبیعت وجود دارند و یا به صورت صناعی ساخته می شوند. اسم این داروها آنتی بیوتیک است. گسترش آنتی بیوتیک ها در قرن بیستم بسیاری از بیماری های تاریخ بشر را به سادگی درمان کرد. ولی امروزه تعداد بیشتر و بیشتری از آنتی بیوتیک های ما کارایی خود را از دست می دهند. ما کجای کار را اشتباه رفته ایم؟ با ما همراه باشید.

منیژه منصوری پور


نمایش دیدگاه ها (1)
دیدگاهتان را بنویسید