انتشار این مقاله


پروتئین HIV-1 سیستم ایمنی را گسترده‌تر از آنچه تصور می‌شود، سرکوب می‌کند

دانشمندان به این پرسش که چگونه پروتئین تولیدی توسط HIV-1، نقش گسترده‌تری در سرکوب پاسخ سیستم ایمنی به عفونت ایفا می‌کند، پاسخ داده‌اند.

دانشمندان از پاسخ این پرسش که چگونه پروتئین تولیدی توسط HIV-1، نقش گسترده‌تری در سرکوب پاسخ سیستم ایمنی به عفونت برخلاف باور پیشین ایفا می‌کند، پرده بر داشته‌اند.

یافته‌های آنان، محققان را در توسعه استراتژی‌های درمانی کارآمدتر برای HIV، از جمله درمانهایی که هدف آنها، فعال کردن ویروس خفته در بیماران پیش از حذف آن است، یاری می‌کند. مطالعه آنها در نشریه eLife منتشر شده‌است.


مقاله مرتبط: HIV/AIDS


با اینکه سیستم ایمنی تلاشی قابل توجه برای مبارزه با HIV از خود نشان می‌دهد، این ویروس هنوز قادر به تکثیر و گسترش بصورت کارآمد است و نزدیک به دو میلیون نفر را همه ساله آلوده می‌کند. این موفقیت می‌تواند با فاکتورهای ویروسی متعددی که سیستم ایمنی را فریب می‌دهند، توجیه شود. این فاکتورها شامل چهار “پروتئین فرعی” –Vif، Nef، Vpr و Vpu—هستند که سطح بالای HIV را در بدن، ممکن می‌سازند.

Simon Langer، مولف دستیار مطالعه و فلوی پسادکترا در انستیتو اکتشافات پزشکی SBP، اذعان دارد: “زمانیکه سلولها با HIV آلوده می‌شوند، می‌توانند سیگنالهای هشدار را برای مبارزه با پاتوژنهای ویروسی و بهمین ترتیب جلوگیری از گسترش عفونت، به سلولهای سالم ارسال کنند. با این حال، پروتئین فرعی U یا همان Vpu، قادر به خاموش ساختن این سیگنالها است.

Kristina Hopfensperger، دانشجوی دکترا در دانشگاه Ulm می‌گوید: “این مورد که Vpu از مجموعه‌ای از تکنیکها برای سرکوب کردن پاسخ ایمنی به عفونت HIV بهره می‌برد، آشکار است. ولی مطالعات اضافی نشان داده‌است این پروتئین، وظیفه بزرگتری با مهار فعالسازی دیگر پروتئینها با نام فاکتورهای رونویسی، ایفا می‌کند. هدف ما، جمع آوری اطلاعات بیشتر درباره‌ی مکانیسمهای مورد استفاده توسط Vpu برای رسیدن به این منظور بود.”

تیم مطالعاتی، کلونهای سلولهای انسانی آلوده به HIV-1 را که Vpu سالم و ناقص را تولید می‌کردند، مورد بررسی قرار دادند. آنها، اثرات این پروتئین HIV را بر روی پاسخ به عفونت، آزادسازی سیگنالهای هشدار، و تولید فاکتورهای ضد ویروسی توسط سلول را مطالعه کردند.

نتایج آنها در ابتدا نشان می‌دهد Vpu، فعالسازی یک فاکتور رونویسی با نام NF-kB (یک “تنظیم کننده اصلی” فعالیت ایمنی در افراد آلوده) را سرکوب می‌کند. در نتیجه کاهش فعالیت NF-kB، پروتئین Vpu باعث کاهش تولید فاکتورهای سلولی متعدد که نقشی کلیدی در پاسخ ایمنی ضد ویروسی ایفا می‌کنند، می‌گردد.

Christian Hammer، محقق در Genentech سانفرانسیسکوی جنوبی در ایالات متحده می‌افزاید: “در واقع، ما مشاهده کردیم انواعی از HIV که فاقد Vpu بود، آزادسازی مقدار زیادی اینترفرون، که یک سیگنال هشدار مهم برای سلولهای غیر آلوده است، را تحریک می‌کند. این یافته نشان می‌دهد Vpu، ارتباط میان سلولهای ایمنی را در زمان عفونت به HIV، مهار می‌سازد.”

Daniel Sauter، مولف ارشد مطالعه از دانشگاه Ulm می‌گوید: “در مجموع، ما نشان دادیم Vpu بر خلاف باور پیشین، نقش گسترده‌تری در سرکوب سیستم ایمنی ایفا می‌کند، خصوصا در شرایطی که مانع ایجاد پاسخهای حاصل از NF-kB در سطح رونویسی می‌گردد. NF-kB غیرفعال ممکن است HIV را در حالت خفته نگه دارد که مانع پاکسازی ویروس توسط داروهای موجود می‌شود. بهمین دلیل، نتایج ما می‌توانند رویکردهای درمانی برای فعالسازی HIV خفته بمنظور حذف متعاقب ویروس را، توسعه بخشد.”

رضا مجیدآذر


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید