انتشار این مقاله


سگ شما هر آنچه را که انجام می دهید به خاطر می آورند

انسان ها توانایی قابل توجه ای در یادآوری اتفاقات گذشته،حتی آن هایی که در زمان وقوع اهمیت نداشتند، دارند.حال،محققان در مجله ی Current Biology منتشر شده در ۲۳ نوامبر ،شواهدی را نشان دادند که سگ ها نیز حافظه ی اپیزودیک دارند. مطالعات نشان می دهند که سگ ها می توانند اعمال پیچیده ی یک فرد را حتی […]

انسان ها توانایی قابل توجه ای در یادآوری اتفاقات گذشته،حتی آن هایی که در زمان وقوع اهمیت نداشتند، دارند.حال،محققان در مجله ی Current Biology منتشر شده در ۲۳ نوامبر ،شواهدی را نشان دادند که سگ ها نیز حافظه ی اپیزودیک دارند.

مطالعات نشان می دهند که سگ ها می توانند اعمال پیچیده ی یک فرد را حتی وقتی انتظار ندارند حافظه ی آن ها آزمایش شود، به خاطر می آوردند.

نتایج تحقیقات را می توان یک گام پیشرو در شکستن موانع ساخته شده بین انسان ها و حیوانات به حساب آورد.

img_20161125_150355img_20161125_150342

به گفته ی  Claudia Fuggauzza از MTA-ELTE:

سگ ها در بین چند گونه ی محدودی هستند که انسان ها آن ها را باهوش می نامند؛و ما هنوز متعجب می شویم وقتی که تحقیقات نشان می دهند سگ ها توانایی انجام کارهایی که وابسته به حافظه است را بر خلاف رابطه ی تکاملی دور بین سگ ها و انسان ها دارند.

شواهدی که نشان می دهد که حیوانات غیر انسانی از حافظه ی اپیزودیک مانند استفاده می کنند،بسیار سخت به دست آمد،زیرا که شما از یک سگ نمی توانید بپرسید ‘چه به یاد می آوری؟’

در مطالعه ی جدید محققان ترفندی را به نام ‘همانطور که من انجام می دهم انجام بده’ به کار بردند.سگ هایی که با این ترفند پرورش یافتند می توانستند فردی را که در حال انجام فعالیتی بود ببیند و آن را خود انجام دهند.

به عنوان مثال اگر صاحبان سگ به هوا می پرید و دستور ‘انجامش بده’ را می داد،سگ نیز همینطور در هوا می پرید.

در حقیقت سگ های تربیت یافته با این ترفند به تنهایی نمی توانست حافظه ی اپیزودیک مانند را اثبات کنند؛که به این دلیل بود که سگ ها باید کاری انجام می دادند که به یاد می آوردند نه به این دلیل که از آن ها خواسته می شد یا پاداشی به آن ها داده می شد،آن را انجام دهند‌.

برای حل این مشکل،محققان سگ ها را با این ترفند تقلیدی اعمال ‘همانطور که من انجام می دهم انجام بده’ پرورش دادند،سپس آن ها سگ ها را با یک ترفند دیگری پرورش دادند که بعد از مشاهده ی اعمالی که انسان انجام می دهد دراز بکشند،بدون توجه به آن که چه کاری بوده.

بعد از آن که سگ ها یاد گرفتند پس از مشاهده ی اعمالی که انسان انجام می دهد دراز بکشند،محققان آن ها را با گفتن ‘انجامش بده’ غافلگیر کردند‌؛سگ ها نیز همان طور رفتار کردند.به عبارت دیگر سگ ها آن چه را دیده بودند به یاد آوردند بدون آن که دلیل خاصی باشد که فکر کنند باید به یاد آوردند.

و این حافظه ی اپیزودیک را تثبیت کرد‌.

سگ ها با همان شیوه پس از یک دقیقه و یک ساعت آزمایش شدند؛نتایج نشان داد که آن ها قادر به یادآوری اعمال انجام شده پس از هر دو بازه ی زمانی کوتاه و بلند مدت بودند گرچه حافظه ی آن ها با گذشت زمان کم رنگ تر می شد.

محققان می گویند این روش می تواند برای فهم بهتر چگونگی پردازش اعمال خود یا دیگران در مغز طیف گسترده ای از گونه های حیوانی به کار برده شود.

Fugguzza می گوید:

از دیدگاه تکاملی تحقیق نشان می دهد که حافظه ی اپیزودیک منحصر به فرد نیست و فقط در پریمات هاتکامل نیافته بلکه مهارتی در طیف گسترده ای از حیوانات می باشد؛سگ ها یک نمونه ی خوب برای مطالعه ی این قابلیت طبیعی هستند،به ویژه آن که این گونه های حیوانی رابطه ی تکاملی پیشرفته برای زندگی در اجتماعات انسانی دارد.

به تمام کسانی که صاحب سگ هستند:سگ هایتان توجه می کنند و به یاد می آوردند!

کیمیا مطلق


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *