دکتر مجازی - زهرا اکبرزاده

لبخند شما جادویی است!

گاهی شادی شما منبع لبخند شماست اما گاهی اوقات این لبخند زدن است که می‌تواند منبع شادی شما شود. صبح سختی پیش روی شماست، زنگ هشدار شما کار نکرده‌است، پس برای رساندن فرزندتان به مدرسه دیر می‌کنید، راننده‌ی دیگری جلوی…

نظریه‌ی سه گانه‌ی استرنبرگ و انواع هفت‌گانه‌ی عشق

صمیمیت، اشتیاق و تهعد هریک نقشی در روابط دارند عشق برای داشتن حال خوب ضروری است. اگرچه بسیاری آن را در زندگی خود تجربه کرده‌اند، وقتی اگر از آن‌ها خواسته شود که عشق را توصیف کنند، پاسخ‌های متفاوتی خواهند داشت.…

رابطه‌ی بین ایمان مذهبی و انواع فوبیا‌ها چیست؟

ارتباط قوی بین فوبیا‌ها و مذهب وجود دارد، اما این رابطه به خوبی قابل فهم نیست. اگرچه ایمان مذهبی می‌تواند اگر از چیزی رنج می‌برید باعث ایجاد آرامش در زندگی شما شود، اما انواع خاصی از فوبیا‌ها موئلفه‌های مذهبی دارند.