دکتر مجازی - علی علیپور

تماشا کنید: بی‌خوابی و مشکلات آن

مدرنیته‌ی بشر در دورانی که سپری می‌کنیم به طور انکار ناپذیری توام است با اختلالات خواب. بارها در مورد آثار ناخوشایند این پدیده مطالبی را شنیده‌اید، اما به‌راستی اگر اصلا نخوابیم چه اتفاقی در انتظار ماست؟ پاسخ را در این ویدیو…