دکتر مجازی - فریما فرهنگی

۶ نکته در خصوص نه گفتن به وظایف ناخواسته

افرادی که سعی در جلب رضایت دیگران دارند، اغلب از نظر اجتماعی مضطرب هستند و از ناامید کردن دیگران وحشت دارند که این باعث تیره روزی خودشان می‌شود. نه گفتن مهارتی است که با مهربان بودن فرد هیچ تعارضی ندارد…

۵ نکته در مورد پریود که ممکن است از آن اطلاع نداشته باشید!

پریود یک اتفاق فیزیولوژیک است که طی دوره باروری روی می‌دهد. زنان در طول زندگی خود حدود 450 پریود را تجربه می‌کنند، که به این معنی است که برای یادگیری همه آن چه که هست فرصت زیادی دارید.

چرا من همواره این گونه‌ام؟

ذهن انسان مملو از عجایب و معایب است و بسیاری از تفکرات و اعمالمان به نظر زیاد منطقی نمی‌رسد. به همین ترتیب، زمانی که گذشته تکاملی خود و راه‌های استفاده مدرن از توانایی‌های شناختیمان را بررسی می‌کنیم، یک عدم انطباق…

عدم انطباق جنسیتی به چه معناست؟

جنسیت انعطاف پذیر است و لزوما به زیست شناسی فرد مربوط نیست. در حالی که اکثریت مردم هویت هم‌سو جنسی دارند، بسیاری از افراد این گونه نیستند. تخفیف یافتن نقش‌های جنسیتی از دهه 1960 به انواع مختلف هویت‌های جنسیتی اجازه…

پیشگیری از خشونت: راهکار‌های جلوگیری از خشونت در سطوح فردی و اجتماعی

پیشگیری از خشونت سطوح و انواع مختلفی را شامل می‌شود. عوامل خطر و عوامل محافظتی احتمال وقوع رفتارهای خشونت آمیز و جرایم را در فرد نشان می‌دهند و استفاده از مدل اکولوژیکی به درک بهتر شرایط کمک می‌کند.

رنگ پوست و تکامل عصبی با هم ارتباطی ندارد!

آخرین یافته‌های پروژه بین‌المللی INTERGROWTH در قرن 21، که کودکان سالم و ساکن شهر را از خانواده‌های تحصیل کرده در چهار قاره از اوایل بارداری تا 2 سالگی مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد که تکامل عصبی فردی از…