دکتر مجازی - فاطمه مسیب‌پور

دستاوردهای عظیم (۳۳): اثر رایلی؛ چرا آسمان آبی است؟

در یک روز آفتابی بدون ابر به رنگ آسمان آبی دیده می‌شود، چرا که مولکول‌های موجود در هوا نور آبی را بیشتر از نور قرمز پراکنده می‌کنند. آسمان هنگام غروب خورشید قرمز به نظر می‌رسد زیرا رنگ آبی پراکنده شده…

مشهورترین فرمول علم اطلاعات اولین بار برای اثبات وجود خدا استفاده شده است!

ریاضیدان قرن هجدهم، Richard Price تقریباً به تاریخ پیوسته و فراموش شده است. اما دوست نزدیک او، Thomas Bayes همچنان ریاضیدانی مشهور حداقل در محافل آمار است. شهرت Bayes واقعاً به خاطر چیز ارزشمندی است. او یکی از مهم‌ترین فرمول‌های…