دکتر مجازی - فاطمه نجفی

زناني كه در خانه كار مي كنند با افزايش ميزان كاهش عملكرد ريه مواجه ميشوند

زناني كه در خانه كار مي كنند با افزايش ميزان كاهش عملكرد ريه مواجه ميشوند. طبق تحقیق جدیدی که به صورت آنلاین در ژورنال سیستم تنفسی مراقبت بحرانی پزشکی قفسه سینه در جامعه آمریکایی منتشر شد زنانی كه به عنوان…

‎الکل با تحریک تعصب موجب افزایش نژادپرستی و تنفر از همجنس‌گرایی می‌شود

احتمال انجام جرم‌های نژاد‌پرستانه هنگامی كه افراد مست هستند بيشتر است. درميان ١٢٤‌‌‌‌ نفر، مستی با الكل عامل ٩٠٪؜ حملات به حساب می‌آيد. ارزيابی توسط دانشگاه Cardiff در Cardiff، Black burn و Leicester به انجام رسيده‌است. محققان دريافته‌اند كه افراد…