دکتر مجازی - محمدابراهیم نیکبخت

مسکن‌ها از کجا می‌فهمند درد انسان از کجاست؟

“نشونم بده کجات درد می کنه” این یک عبارت رایج هنگام مواجه‌ی پزشک با بچه‌ها از آن‌ها می‌پرسد که در نتیجه آن کودک با انگشت خود مکان درد را نشان می‌دهد و یا به معاینه‌ی دکتر با اخم کردن جواب می‌دهد!…

۵ رفتار شايع در افراد افسرده

اگر به دنبال مقاله‌ای در مورد نشانه های افسردگی هستيد اين آن مقاله‌ای نيست كه به دنبال آن خواهید بود! نشانه‌ها تاثيرات فيزيكي يك بيماری هستند ولي رفتار شيوه‌ی عملكرد فرد در قبال آن نشانه هاست. افراد يك سری رفتارهای…