دکتر مجازی - یاسمن شریفیان

ایمونوتراپی سرطان چیست؟

ایمونوتراپی درمانی است که از قسمت‌های مشخص دستگاه ایمنی فرد برای مبارزه با بیماری‌هایی مانند سرطان استفاده می‌کند. این عمل به چند صورت انجام می‌شود: تحریک سیستم ایمنی شما برای عملکرد بهتر یا هوشمندانه‌تر برای حمله به سلول‌های سرطانی دادن…