دکتر مجازی - محمد سیاهکالی مرادی

چگونه هوشیاری در قالب تکامل گنجانده شده است؟

مقدمه تکامل باعث ایجاد سیستم های بیولوژیکی بی اندازه پیچیده و متنوع به نام جانوران شده است که می توانند برای حفظ بقا و تولید مثل با محیط اطراف خویش سازگار شوند. حداقل یک مورد در میلیون گونه روی سیاره…

اختلال هذیانی چیست؛ آشنایی با علائم، علل و درمان

اختلال هذیانی چیست؟ اختلال هذیانی که سابق آن را با نام اختلال پارانوئید می شناختند، نوعی از بیماری روانی جدی به اسم اختلال سایکوتیک است. کسانی که مبتلا به آن می شوند قادر نیستند واقعیت از خیال را افتراق داده…

گانگرن فورنیه چیست؛ آشنایی با علائم، علت و درمان

مقدمه گانکرن فورنیه که گاهی اوقات تهدید کننده حیات است نوعی از فاشئیت نکروزان است که ناحیه تناسلی، پرینه و مناطق مختلف آن را در بدن تحت تاثیر قرار می دهد. فاشئیت نکروزان یک موقعیت جدی است که اغلب به…