دکتر مجازی - تیم دکتر مجازی

چند نوع سرطان داریم؟

سرطان، بیماری که با رشد بی رویه سلول‌ها در بدن ظاهر می‌شوند. سلول‌های غیر طبیعی سلول‌های سالم بدن را در بر می‌گیرند و کارکرد بدن را دشوار می‌کنند.