دکتر مجازی - دستاوردهای عظیم

دستاوردهای عظیم (۲۹): درمان ورم با استفاده از گل انگشتانه توسط ویلیام ویترینگ

دستاوردهای عظیم (۲۹): درمان ورم با استفاده از گل انگشتانه توسط ویلیام ویترینگ

دستاوردهای عظیم (۲): قوانین کپلر

دستاوردهای عظیم (۲): قوانین کپلر

دستاوردهای عظیم (۴۷): قانون آووگادرو و ارتباط آن با شیمی

دستاوردهای عظیم (۴۷): قانون آووگادرو و ارتباط آن با شیمی

دستاوردهای عظیم (۷): تولید خودبخودی

شاید اگر امروز به فردی غیرآکادمیک بگویید که مگس‌ها از گوشت گندیده به وجود می‌آیند، نگاهی از روی تعجب و ترحم به شما بیندازد اما باید بدانید که این تفکر برای قرن‌ها مورد پذیرش بزرگ‌ترین دانشمندان تاریخ بوده است!