دکتر مجازی - تقویم علمی

Stephen Hawking در روزی از دنیا رفت که از نظر کیهانی او را به Albert Einstein مرتبط ساخت!

Stephen Hawking در روزی از دنیا رفت که از نظر کیهانی او را به Albert Einstein مرتبط ساخت!

عدد پی یکبار به طور تقریبا قانونی به ۳.۲ تغییر پیدا کرد!

عدد پی یکبار به طور تقریبا قانونی به ۳.۲ تغییر پیدا کرد!

امروز در تقویم علم: دیوید شمین

دیوید شمین تولد: ۱۸ مارس ۱۹۱۱ وفات: ۲۶ نوامبر ۱۹۹۱ ملیت: آمریکایی هجدهم مارس، سالروز ولادت دیوید شمین است. بیوشیمیست آمریکایی که از کارهای وی پایه‌گذاری استفاده از عناصر رادیواکتیو و ایزوتوپ‌های پایدار برای ردیابی مسیر‌های شیمیایی سنتز مواد بدن،…

امروز در تقویم علم: جوزف پریستلی

جوزف پریستلی تولد: ۱۳ مارس ۱۷۳۳ وفات: ۶ فوریه ۱۸۰۴ ملیت: انگلیسی سیزدهم مارس، سالروز ولادت جوزف پریستلی‌ست. پریستلی محققی بزرگ و نظریه‌پرداز سیاسی بود. وی برای اولین بار آب گازدار (نوشیدنی بدون الکل)، پاک‌کن پلاستیکی و تغار گازی (Pneumatic…

امروز در تقویم علم: مارچلو مالپیگی

مارچلو مالپیگی تولد: ۱۰ مارس ۱۶۲۸ وفات: ۳۰ نوامبر ۱۶۹۴ در ۶۶ سالگی ملیت: ایتالیایی دهم مارس، سالروز ولادت مارچلو مالپیگی‌ست. وی پزشک و زیست‌شناسی بود که با گسترش متد تجربی و آزمایشگاهی مطالعه‌ی موجودات زنده، آناتومی میکروسکوپیک را پایه‌گذاری…