دکتر مجازی - آرنج تنیس بازان

تاندونیت

نگاه کلی تاندونیت التهاب یا آزار یک تاندون(طناب‌های فیبری ضخیم که عضله را به استخوان متصل می‌کند) می‌باشد. این عارضه سبب درد و تندرنس(حساس شدن)درست در بیرون مفصل می‌شود. گرچه تاندونیت می‌تواند در هر تاندونی از بدن ایجاد شود، اما…