دکتر مجازی - آزمایشات ضروری دوران بارداری

تست های غربالگری دوران بارداری از چه قرارند؟

مواردی که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت از جمله رایج‌ترین تست های غربالگری دوران بارداری هستند: تست های غربالگری سه ماهه اول بارداری تست های غربالگری سه ماهه اول شامل سونوگرافی جنین و آزمایش خون مادری هستند. این تست…