دکتر مجازی - آزمایش Real-time PCR

تکنیک Real-time PCR

Real-time PCR نوعی از آزمایش PCR استاندارد است که طی آن، میزان محصولات تولیدشده همزمان با انجام فرایند بررسی می‌شود.