دکتر مجازی - آمنوره

آمنوره

زنانی که حداقل 3 دوره قاعدگی پشت سر هم نداشته و دخترانی که تا 15 سالگی پریود نشده‌اند، دچار آمنوره هستند.