دکتر مجازی - احتقان بینی

گرفتگی یا احتقان بینی

احتقان یا گرفتگی بینی زمانی اتفاق می‌افتد که بینی یا بافت‌های مجاور و عروق خونی متورم شده و مایع اضافی احساس تنگی ایجاد کنند. گرفتگی بینی شاید با آبریزش آن نیز همراه شود ولی احتمال دارد که این اتفاق هم…